Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Wind Noise Reduct.

Ovaj proizvod snima film sa manje ulazne buke vetra sa ugrađenog mikrofona.

  1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Wind Noise Reduct.] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Smanjenje buke vetra je onemogućeno.
On ():
Smanjenje buke vetra je omogućeno tako što se uklanja buku vetra niskog nivoa.