Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

My Button

Jednom od dugmadi „My Button“ možete da dodelite funkcije koje često koristite kada snimate.

  1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [My Button].
  2. Izaberite stavku menija koju želite da dodate dugmetu My Button koristeći /.

  3. Izaberite jedno dugme kojem će stavka menija biti dodeljena.

  4. Izaberite .