Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Grid Line

Možete da prikazujete linije i proveravate da li je objekat horizontalan ili vertikalan.

  1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Grid Line] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Linije mreže se ne prikazuju.
On:
Linije mreže se prikazuju.

Savet

  • Postavljanje objekta u tačku preseka linija mreže pravi uravnoteženu kompoziciju.
  • Linije mreže se ne snimaju.
  • Spoljni okvir linija mreže pokazuje područje prikaza za TV koji nije kompatibilan sa prikazom u punoj rezoluciji.