Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Display Setting

Možete da postavite vreme trajanja prikazivanja ikona ili indikatora na LCD monitoru tokom snimanja.

  1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Display Setting] – željena postavka.

Opis stavki menija

Auto (podrazumevana postavka):
Prikazivanje traje oko 3 sekunde.
On:
Stalno se prikazuje.

Napomena

  • Ne možete da promenite postavku za ikone ili indikatore na LCD monitoru dok je u režimu reprodukcije.