Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Dual Video REC

Možete da uključite ili isključite režim dvostrukog snimanja (snimanje MP4 filma tokom snimanja filma).

  1. – [Image Quality/Size] – [Dual Video REC] – željena postavka.

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Snima se MP4 film dok se snima HD film.
Off:
Ne snima se MP4 film dok se snima HD film.

Napomena

  • Kada je režim [REC Mode] postavljen na [60p Quality (modeli sa NTSC sistemom boja)]/[50p Quality (modeli sa PAL sistemom boja)], [Dual Video REC] će biti postavljen na [Off].