Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Image Size

Možete da izaberete veličinu za fotografije koje ćete snimiti. Broj fotografija koje možete da snimite se razlikuje u zavisnosti od izabrane veličine slike.

  1. – [Image Quality/Size] – [Image Size] – željena postavka.

L (9.2M)

L (6.9M)

S (2.1M)

S (VGA)

Napomena

  • Veličina slike izabrana ovom postavkom takođe se primenjuje na fotografije snimljene funkcijom Dual Capture.