Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Protect

Zaštitite filmove i fotografije da biste izbegli njihovo brisanje greškom. se prikazuje na zaštićenim slikama.

  1. Pritisnite dugme i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
  2. Na ekranu Event View, izaberite , a zatim izaberite format filma koji želite da zaštitite.
  3. – [Edit/Copy] – [Protect] – željena postavka.

Opis stavki menija

Multiple Images:

Možete da izaberete slike koje ćete zaštititi. Izaberite tip slike koju želite da zaštitite, potom dodajte na željene slike, a zatim izaberite .

Set All In Event:

Možete odjednom da zaštitite sve slike od izabranog datuma. Izaberite datum koji želite da zaštitite koristeći /, a zatim izaberite .

Remove All In Event:

Možete odjednom da uklonite zaštitu sa svih slika od izabranog datuma. Izaberite datum sa kojeg želite da uklonite zaštitu koristeći /, a zatim izaberite .

Napomena

  • Ne možete da izaberete više datuma.