Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Repair Img. DB F.

Popravite datoteku baze podataka za slike kada je to potrebno, kao kad se prikazuje poruka o popravci datoteke baze podataka.

  1. – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – željeni medijum za snimanje, a zatim izaberite .