Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Kôd podataka

U toku reprodukcije, ovaj proizvod prikazuje informacije automatski snimljene u vreme snimanja. Možete da proverite sledeće informacije.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Kôd podataka se ne prikazuje.
Date/Time:

Datum

Vreme

Camera Data:

Film

Fotografija

SteadyShot je isključen

White Balance

Brzina zatvarača

Otvor blende

Nivo signala

Svetlina

Exposure

Napomena

  • Kôd podataka se prikazuje na TV ekranu ako povežete ovaj proizvod sa TV-om.
  • U zavisnosti od stanja medija za snimanje, može da se prikaže [-- -- --].