Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Jačina zvuka

Možete da podesite jačinu zvuka u toku reprodukcije.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Volume] – prilagodite jačinu zvuka koristeći /.