Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Preuzimanje muzike (HDR-CX330/PJ340)

Na ovaj proizvod možete da prenesete muzičke datoteke sa audio CD-ova i sličnih izvora tako što ćete povezati ovaj proizvod sa računarom.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Download Music].