Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Brisanje muzike (HDR-CX330/PJ340)

Možete da izbrišete sve muzičke datoteke uskladištene u ovom proizvodu.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Empty Music].