Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

WPS Push

Ako vaša pristupna tačka ima dugme WPS , možete lako da registrujete pristupnu tačku na ovom proizvodu.

  1. – [Setup] – [Connection] – [WPS Push].
  2. Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački koju želite da registrujete.

Napomena

  • Funkcija [WPS Push] zahteva da bezbednost na pristupnoj tački bude postavljena na WPA ili WPA2 i da bude podržan metod za WPS dugme za pritisak. Ako je bezbednost vaše pristupne tačke postavljena na WEP ili vaša pristupna tačka ne podržava metod za WPS dugme za pritisak, ručno registrujte pristupnu tačku.
  • Za detaljnije informacije o podržanim funkcijama i postavkama za pristupnu tačku, pogledajte uputstvo za upotrebu pristupne tačke ili kontaktirajte administratora pristupne tačke.
  • U zavisnosti od uslova u okruženju kao što su prepreke između ovog proizvoda i pristupne tačke, stanja signala, materijala u zidu itd., veza možda neće biti uspostavljena ili rastojanje za komunikaciju može da bude kraće. Pomerite ovaj proizvod ili smanjite udaljenost između ovog proizvoda i pristupne tačke.