Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prikaz MAC adrese

Prikazuje se MAC adresa ovog proizvoda.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Disp MAC Address].
    • Prikazuje se MAC adresa.