Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Poništavanje informacija o mreži

Pored SSID/lozinke, možete da poništite i informacije o pristupnoj tački itd. Ako želite da promenite pristupnu tačku na koju se povezujete, poništite informacije o povezivanju prateći sledeći postupak.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Network Info Reset].

Napomena

  • Kada poništite podatke za povezivanje, morate ponovo da registrujete pristupnu tačku.