Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

HDMI Resolution

Izaberite izlaznu rezoluciju slike kada povezujete ovaj proizvod sa TV-om pomoću HDMI kabla.

  1. – [Setup] – [Connection] – [HDMI Resolution] – željena postavka.

Opis stavki menija

Auto (podrazumevana postavka):
Emitovani signal se automatski usklađuje sa TV-om.
1080p:
Emituje se signal 1080p.
1080i:
Emituje se signal 1080i.
720p:
Emituje se signal 720p.