Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

CTRL FOR HDMI

Kada ovaj proizvod povežete sa TV-om koji podržava BRAVIA Sync pomoću HDMI kabla, možete da reprodukujete filmove na ovom proizvodu tako što ćete daljinski upravljač TV-a uperiti ka TV-u.

  1. – [Setup] – [Connection] – [CTRL FOR HDMI] – željena postavka.

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Ovim proizvodom se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Off:
Ovim proizvodom se ne upravlja pomoću daljinskog upravljača TV-a.