Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

USB Connect

Izaberite ovu stavku ako se USB veza ne uspostavi čak ni kada ovaj proizvod povežete sa spoljnim uređajem pomoću ugrađenog USB kabla.

  1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect].