Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavka USB veze

Možete da podesite režim USB prenosa za povezivanje ovog proizvoda na računar ili drugi USB uređaj.

  1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect Setting] – željena postavka.

Opis stavki menija

Auto (podrazumevana postavka):
Ovaj proizvod automatski bira režim USB prenosa u zavisnosti od povezanog uređaja.
MTP:
Ovo je režim USB prenosa koji je kompatibilan sa određenim tipovima računara.
Mass Storage:
Ovo je režim USB prenosa koji je kompatibilan sa mnogim tipovima USB uređaja.

Napomena

  • Kada je ovaj proizvod povezan sa spoljnim uređajem u režimu [MTP], datoteke slika će se prikazivati sa datumom snimanja. Međutim, neke informacije koje datoteke slika sadrže ne mogu da se prikažu na povezanom uređaju. Da biste slike iz ovog proizvoda uvezli na računar, koristite softver „PlayMemories Home“.
  • Ako se prozor „Device Stage*“ ne prikaže kada ovaj proizvod povežete sa računarom opremljenim operativnim sistemom Windows 7 ili Windows 8, podesite [USB Connect Setting] na [Auto].

    *„Device Stage“ je meni u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows 8 koji se koristi za upravljanje uređajima (kamkorder, fotoaparat itd.) koji su povezani na računar.