Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

USB izvor napajanja

Podešava da li se koristi funkcija USB izvora napajanja kada je ovaj proizvod povezan na adapter za naizmeničnu struju ili USB uređaj kao što je računar.

  1. – [Setup] – [Connection] – [USB Power Supply].

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Dobija se napajanje kada je ovaj proizvod povezan pomoću ugrađenog USB kabla.
Off:
Ne dobija se napajanje kada je ovaj proizvod povezan pomoću ugrađenog USB kabla.

Napomena

  • Ako promenite ovu postavku dok je ugrađeni USB kabl povezan na ovom proizvodu, iskopčajte ugrađeni USB kabl, a zatim ga opet priključite.
  • Postavka za [USB Power Supply] će biti omogućena samo ako je ovaj proizvod povezan na USB uređaj koji je kompatibilan sa standardom za izvore napajanja od 500 mA.
  • Dok je ovaj proizvod povezan na USB uređaj koji je kompatibilan sa standardom za izvore napajanja od 500 mA, dostupne su samo funkcije reprodukcije.