Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavka za USB LUN

Poboljšanje kompatibilnosti sa spoljnim jedinicama ograničavanjem funkcija USB veze.

  1. – [Setup] – [Connection] – [USB LUN Setting] – željena postavka.

Opis stavki menija

Multi (podrazumevana postavka):
Koristite ovu postavku za obične radnje.
Single:
Ovu postavku isprobajte samo ako ne možete da uspostavite vezu sa spoljnim uređajem.