Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Zvučni signal

Možete da uključite ili isključite melodiju koja se čuje kada započnete/zaustavite snimanje ili rukujete ovim proizvodom.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Beep] – željena postavka.

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Čuje se melodija.
Off:
Otkazuje se melodija.