Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Monitor Brightness

Možete da prilagodite svetlinu LCD monitora.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Monitor Brightness] – željena postavka.

Opis stavki menija

Normal (podrazumevana postavka):
Normalna postavka (normalna svetlina).
Bright:
Izaberite ovu opciju kada LCD monitor nije dovoljno svetao. Ovo prilagođavanje ne utiče na snimljene slike ni na koji način.