Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Airplane Mode

Kada se ukrcavate u avion, možete privremeno da isključite sve Wi-Fi funkcije.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Airplane Mode] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Normalna postavka.
On ():
Upotrebite tu postavku kada se ukrcavate u avion.