Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Power Save

Možete da promenite postavke za pozadinsko osvetljenje na LCD monitoru i status napajanja na ovom proizvodu.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Power Save].

Opis stavki menija

Standard (podrazumevana postavka):
Pozadinsko osvetljenje na LCD monitoru se automatski isključuje ako ne pokušavate da rukujete ovim proizvodom duže od oko 1 minuta. Ovaj proizvod se automatski isključuje ako ne pokušate da upravljate njime duže od oko 2 minuta.
Max:
Svetlina LCD monitora se automatski prilagođava svetlini u okruženju. Pozadinsko osvetljenje na LCD monitoru se automatski isključuje ako ne pokušavate da rukujete ovim proizvodom duže od oko 15 sekundi. Ovaj proizvod se automatski isključuje ako ne pokušate da upravljate njime duže od oko 1 minuta.
Off:
Pozadinsko osvetljenje LCD monitora je uvek uključeno i svetlo. Ovaj proizvod se ne isključuje automatski.