Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Demo Mode

Kada je adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno) povezan na priključak DC IN ovog proizvoda i nijedna radnja nije preduzeta tokom izvesnog perioda kada je podešen režim snimanja filmova ili režim Event View, započinje reprodukcija demonstracionog filma.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Demo Mode] – željena postavka.

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Uredite postavke za reprodukciju demonstracionog filma.
Off:
Demonstracija se ne prikazuje.

Napomena

 • Po podrazumevanoj postavci, zaštićeni demonstracioni film je ranije snimljen u režimu Event View. Ako izbrišete demonstracioni film, ne možete da ga oporavite (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E).
 • Film koji ste snimili biće registrovan kao demonstracioni film ako zadovoljava sve sledeće uslove (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E).
  • Film je zaštićen.
  • Film je ono što je prvo snimljeno.
  • Film je sačuvan u unutrašnjoj memoriji.
  • Film je snimljen u AVCHD formatu.
 • Kada počnete da rukujete ovim proizvodom, demonstraciona reprodukcija će biti suspendovana.