Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Area Setting

Možete da prilagodite razliku u vremenu bez potrebe da zaustavljate sat. Izaberite svoju lokalnu časovnu zonu kada koristite ovaj proizvod u drugim časovnim zonama.

  1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Area Setting] – [Home] – željena postavka.

Savet

  • Drugo mesto možete da podesite kao [Destination].