Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Vreme punjenja

Približno vreme (u minutima) koje je potrebno da napunite potpuno prazan komplet baterija.

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju

NP-FV50 (isporučen):
165 min.
NP-FV70:
260 min.
NP-FV100:
420 min.

Kada koristite računar

NP-FV50 (isporučen):
305 min.
NP-FV70:
555 min.
NP-FV100:
930 min.

Savet

  • Gorenavedena vremena punjenja su izmerena prilikom punjenja ovog proizvoda na temperaturi od 25 °C (77 °F). Preporučuje se da bateriju punite u opsegu temperature od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).
  • Vremena punjenja su merena bez korišćenja pomoćnog kabla za USB vezu.