Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vreme snimanja za svaki komplet baterija

U nastavku su prikazana približna vremena snimanja za svaki komplet baterija.

Vreme neprekidnog snimanja

NP-FV50 (isporučen):
180 min.
NP-FV70:
375 min.
NP-FV100:
745 min.

Uobičajeno vreme snimanja

NP-FV50 (isporučen):
90 min.
NP-FV70:
185 min.
NP-FV100:
370 min.

Savet

  • Svako vreme snimanja je izmereno sa sledećim postavkama.
    • Funkcija [REC Mode] je postavljena na [Standard ]
    • Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]
  • Uobičajeno vreme snimanja prikazuje vreme kada ponavljate pokretanje/zaustavljanje snimanja, prebacujete [Shooting Mode] i zumirate.
  • Vremena su merena pri korišćenju ovog proizvoda na temperaturi od 25 °C (77 °F). Preporučeno je 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).
  • Vreme snimanja i vreme reprodukovanja će biti kraće u zavisnosti od uslova u kojima koristite ovaj proizvod, kao što je njegovo korišćenje na niskim temperaturama.