Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vreme reprodukovanja za svaki komplet baterija

U nastavku su prikazana približna vremena reprodukovanja za svaki komplet baterija.

HDR-CX330/CX330E

NP-FV50 (isporučen):
280 min.
NP-FV70:
565 min.
NP-FV100:
1120 min.

HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

NP-FV50 (isporučen):
240 min.
NP-FV70:
490 min.
NP-FV100:
980 min.