Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napomene o snimanju filmova

Pročitajte sledeće mere opreza u vezi sa snimanjem filmova.

Napomena

  • Vreme snimanja može da varira u zavisnosti od uslova snimanja i objekata, kao i režima [REC Mode].
  • Možete da snimite filmove sa najviše 3999 scena u kvalitetu slike u visokoj rezoluciji (HD). I možete da snimite najviše 40.000 MP4 filmova i fotografija zajedno.
  • Maksimalno vreme neprekidnog snimanja filma je približno 13 sati.
  • Ovaj proizvod koristi format VBR (Variable Bit Rate) radi automatskog prilagođavanja kvaliteta slike u odnosu na scenu snimanja. Ova tehnologija je uzrok promenljivog raspoloživog vremena snimanja na medijumu. Filmovi koji sadrže brze scene i složene slike snimaju se većom brzinom protoka bitova, pa to smanjuje ukupno raspoloživo vreme snimanja.