Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivani broj fotografija koje je moguće snimiti

U nastavku je prikazan očekivani broj slika koje možete da sačuvate u unutrašnjoj memoriji.

Možete da snimite najviše 40.000 MP4 filmova i fotografija zajedno.