Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivani broj fotografija koje je moguće snimiti

U nastavku je prikazan očekivani broj slika koje možete da sačuvate na memorijskoj kartici.

Kada snimate slike veličine 9,2 M

16 GB:
3700 slika
32 GB:
7500 slika
64 GB:
14.500 slika

Napomena

  • Pri korišćenju Sony memorijske kartice.
  • Prikazani broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu odnosi se na maksimalnu veličinu slike u ovom proizvodu. Stvarni broj fotografija koje je moguće snimiti prikazuje se na LCD monitoru tokom snimanja.
  • Broj fotografija koje je moguće snimiti na memorijsku karticu može da varira u zavisnosti od uslova snimanja.
  • Jedinstveni sistem za obradu slike kompanije Sony po nazivu BIONZ X omogućava rezoluciju slike u ekvivalentnim veličinama do opisanih.