Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O povezivanju sa računarom ili dodatnom opremom

  • Ne pokušavajte da formatirate medije za snimanje za ovaj proizvod na računaru. Ako učinite to, ovaj proizvod možda neće funkcionisati ispravno.
  • Kada povezujete ovaj proizvod sa drugim uređajem pomoću komunikacionih kablova, obavezno umetnite utikač na pravilan način. Nasilno guranje utikača u priključak će dovesti do oštećenja priključka i može dovesti do kvara ovog proizvoda.
  • Kada je ovaj proizvod povezan sa drugim uređajima putem USB veze i napajanje na ovom proizvodu je uključeno, ne zatvarajte LCD monitor. Podaci koji se snimaju mogu da budu izgubljeni.