Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O kondenzaciji vlage

Ako ovaj proizvod direktno unesete iz hladnog u toplo mesto, može da dođe do kondenzacije vlage unutar ovog proizvoda. To može da dovede do kvara ovog proizvoda.

Ako dođe do kondenzacije vlage

Ostavite ovaj proizvod oko jednog sata bez uključivanja.

Gde se kondenzacija vlage često javlja

Vlaga može da se kondenzuje kad prenesete ovaj proizvod sa hladnog mesta na toplo mesto (ili obrnuto) ili kad ga koristite na vlažnom mestu, kao što je to pokazano u nastavku:

  • Kada unesete ovaj proizvod sa skijališta u neko mesto zagrejano nekim grejnim telom.
  • Kada iznesete ovaj proizvod iz klimatizovanog automobila ili prostorije na vrelo mesto napolju.
  • Kada koristite ovaj proizvod posle oluje ili pljuska.
  • Kada koristite ovaj proizvod na vrelom i vlažnom mestu.

Način sprečavanja kondenzacije vlage

Kada unosite ovaj proizvod iz hladnog u toplo mesto, stavite ga u plastičnu kesu i dobro je zatvorite. Izvadite ga iz kese kada temperatura vazduha u plastičnoj kesi dostigne temperaturu okruženja (nakon jednog sata).