Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O održavanju i skladištenju objektiva

  • Očistite površinu objektiva mekom krpom u sledećim slučajevima:
    • Kada na površini objektiva ima otisaka prstiju
    • Na toplim ili vlažnim lokacijama
    • Kada je objektiv izložen slanom vazduhu, poput obale mora
  • Uskladištite ga na dobro provetrenom mestu koje nije prljavo ili prašnjavo.
  • Da biste sprečili pojavu plesni, periodično očistite i uskladištite objektiv kao što je gore opisano.