Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O zaštićenim znakovima

 • Handycam i su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
 • AVCHD, logotip AVCHD, AVCHD Progressive i logotip AVCHD Progressive su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logotip PlayMemories Home, PlayMemories Online, logotip PlayMemories Online, PlayMemories Mobile i logotip PlayMemories Mobile su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick Micro, Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick i MagicGate Memory Stick Duo su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
 • BIONZ X je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
 • BRAVIA i Photo TV HD su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.
 • Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
 • Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 • Mac i Mac OS su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 • iPhone i iPad su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc, registrovani u SAD i drugim zemljama.
 • iOS je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium i Intel Core su zaštićeni znakovi ili kompanije Intel Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
 • Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
 • Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2 su registrovani zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštićeni znakovi organizacije Digital Living Network Alliance.
 • N-oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
 • “ i „PlayStation“ su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
 • Logotip microSDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
 • Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Facebook, Inc.
 • YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Google Inc.
 • Svi drugi nazivi proizvoda pomenuti u ovom uputstvu su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija. Osim toga, oznake ™ i ® nisu pomenute svaki put u ovom Vodiču za pomoć.

Dodajte više uživanja uz PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 iz prodavnice PlayStation Store (gde je dostupna).

Aplikacija za PlayStation 3 zahteva PlayStation Network nalog i preuzimanje aplikacije. Dostupno u područjima u kojima je dostupna prodavnica PlayStation Store.