Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napomene o licenci

BILO KAKVA UPOTREBA OVOG PROIZVODA OSIM LIČNE UPOTREBE KORISNIKA U BILO KOM SMISLU KOJI JE U SKLADU SA MPEG-2 STANDARDOM ZA DEKODIRANJE VIDEO INFORMACIJA ZA PAKOVANE MEDIJE JE IZRIČITO ZABRANJENO BEZ LICENCE POD ISKORIŠĆENIM PATENTIMA U MPEG-2 PATENTNOM PORTFOLIJU, ZA KOJI POSTOJI DOSTUPNA LICENCA KOJU OBEZBEĐUJE MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU

(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM ( „AVC VIDEO“) I/ILI

(ii) DEKODIRANJA AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA.

LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU.

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBIJETE OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C.

POGLEDAJTE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Ovaj proizvod dolazi sa softverom koji možete da koristite u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnicima odgovarajućih autorskih prava. Da bismo ispunili zahteve vlasnika autorskih prava ovih softverskih aplikacija, u obavezi smo da vas obavestimo o sledećem. Pročitajte sledeće odeljke.

Kopije licenci (na engleskom) uskladištene su u unutrašnjoj memoriji ovog proizvoda. Uspostavite vezu za masovno skladištenje između ovog proizvoda i računara i pročitajte datoteke u fascikli „LICENSE“ u „PMHOME“.

O softveru koji koristi GNU GPL/LGPL

Uz ovaj proizvod je dobijen softver koji ispunjava uslove za sledeću GNU opštu javnu licencu (GNU General Public License, u daljem tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manju opštu javnu licencu (GNU Lesser General Public License, u daljem tekstu se pominje kao „LGPL“).

Ovim ste informisani da imate pravo da pristupite, menjate i ponovo distribuirate izvorni kôd za ove softverske programe pod uslovima izdatog GPL/LGPL.

Izvorni kôd se nalazi na vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeću URL adresu. Prilikom preuzimanja izvornog koda, izaberite HDR-PJ800 kao model za ovaj proizvod.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Želeli bismo da nas ne kontaktirate povodom sadržaja izvornog koda.

Kopije licenci (na engleskom) uskladištene su u unutrašnjoj memoriji ovog proizvoda. Uspostavite vezu za masovno skladištenje između ovog proizvoda i računara i pročitajte datoteke u fascikli „LICENSE“ u „PMHOME“.