Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ako imate problema

Ako naiđete na bilo kakve probleme u korišćenju ovog proizvoda, pratite korake u nastavku.

  1. Pogledajte stavke u odeljku „Rešavanje problema“, a zatim proverite ovaj proizvod.
  2. Iskopčajte izvor napajanja, a zatim ga ponovo priključite nakon 1 minuta i uključite ovaj proizvod.
  3. Izvedite funkciju [Initialize].
    • Ako izaberete [Initialize], sva podešavanja, uključujući i podešavanje sata, biće poništena.
  4. Kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.

Napomena

  • Možda ćete morati da uspostavite početne postavke ili promenite trenutnu unutrašnju memoriju (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E) ovog proizvoda u zavisnosti od problema.

    Ako učinite to, podaci uskladišteni u unutrašnjoj memoriji (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E) će biti izbrisani. Uverite se da ste sačuvali podatke iz unutrašnje memorije (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E) na drugim medijima (rezervna kopija) pre nego što pošaljete ovaj proizvod na popravku. Nećemo vam nadoknaditi gubitke podataka unutrašnje memorije (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E).

  • Tokom popravke, možda ćemo proveriti minimalnu količinu podataka uskladištenih u unutrašnjoj memoriji (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E) kako bismo istražili problem. Međutim. vaš Sony prodavac neće kopirati niti zadržati vaše podatke.