Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Zveketav zvuk se čuje kada se ovaj proizvod protrese.

  • Ako se zvuk ne čuje kada je proizvod uključen i u režimu snimanja filmova/fotografija, zvuk potiče od kretanja unutrašnjeg sočiva. To nije kvar.