Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Lampica POWER/CHG (punjenje) treperi dok je punjenje kompleta baterija u toku.

  • Kada se baterija puni korišćenjem ugrađenog USB kabla, iskopčajte ugrađeni USB kabl, a zatim ga opet priključite.
  • Ako je temperatura kompleta baterija previsoka ili preniska, možda nećete moći da ga efikasno napunite.
  • Postavite komplet baterija na ovaj proizvod pravilno. Ako je problem i dalje prisutan, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice i kontaktirajte svog Sony prodavca. Komplet baterija je možda oštećen.