Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Komplet baterija je brzo ispražnjen.

  • Temperatura okruženja je previsoka ili preniska. To nije kvar.
  • Komplet baterija nije dovoljno napunjen. Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako je problem i dalje prisutan, zamenite komplet baterija novim.