Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Stavke menija su zasivljene

  • Ne možete da izaberete zasivljene stavke u trenutnoj situaciji snimanja/reprodukcije.
  • Postoje neke funkcije koje ne možete da aktivirate simultano.