Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Dugmad se ne prikazuju na LCD monitoru.

  • Upotrebite višesmerni birač.