Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Na ekranu se vide tačke u obliku mreže.

  • Te tačke su normalna pojava koja je rezultat postupka proizvodnje ekrana i ni na koji način ne utiču na snimanje.