Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO slike se ne snimaju.

  • Prikazuje se ekran za reprodukciju. Zaustavite reprodukciju i izaberite – [Shooting Mode] – [Movie] ili [Photo].
  • Ovaj proizvod zapisuje na medijum za snimanje sliku koju ste upravo snimili. Tokom tog perioda ne možete da napravite novi snimak.
  • Medijum za snimanje je pun. Izbrišite nepotrebne slike.
  • Ukupan broj filmskih scena prevazilazi kapacitet koji je moguće snimiti na ovom proizvodu. Izbrišite nepotrebne slike.