Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Fotografije nije moguće reprodukovati.

  • Možda nećete moći da reprodukujete fotografije ako ste promenili nazive datoteka ili fascikli ili ste uređivali podatke na računaru. (U tom slučaju naziv datoteke treperi.) To nije kvar.