Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Film se zamrzava.

  • Reprodukuju se fotografije koje su snimljene tokom snimanja filma. Po podrazumevanoj postavci, filmovi i fotografije se reprodukuju neprekidno.