Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ne prikazuje se pristupna tačka bežične mreže na koju želite da se povežete.

  • U zavisnosti od stanja signala, pristupna tačka bežične mreže se možda neće prikazivati na ovom proizvodu. Približite ovaj proizvod pristupnoj tački bežične mreže.
  • U zavisnosti od svoje postavke, pristupna tačka bežične mreže se možda neće prikazivati na ovom proizvodu. Pogledajte uputstvo za upotrebu pristupne tačke bežične mreže da biste utvrdili pravilne postavke.