Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Funkcija [WPS Push] ne radi.

  • U zavisnosti od postavke pristupne tačke bežične mreže, funkcija [WPS Push] možda neće biti dostupna. Potvrdite SSID i lozinku za pristupnu tačku bežične mreže da biste postavili [Access Point settings].